I/S Aidt bys Vandværk er etableret i 1953. Da samlede man flere mindre vandværker i Aidt og nærmeste opland.Vandværket har i efteråret 2010 gennemgået en omfattende renovering/modernisering, i 2011 blev pumpestationen på Pittevej renoveret og pumpestationen på Thostrupvej blev samtidig nedlagt. Vi råder i dag over et moderne vandværk, som kan levere "kvalitetsvand" mange år fremover.

Værket ligger i midten af Aidt, nærmere bag adressen Overgårdsvej 17. Her finder du også byens lege– og sportsplads.

Vandet kommer fra to boringer, som begge ligger på selve grunden. Den ene er ca. 65 meter dyb, mens den anden er ca. 120 meter dyb. Vandet pumpes op, det filtreres og iltes, og pumpes ud til værkets forbrugere. Der er 161 forbrugere, som bruger ca. 50.000 m³ vand pr. år.

Alle vandrør er udført af plastik, og bliver således ikke tærret. Sker der brud på ledningen kan det f.eks. skyldes at en sten ”gnaver” hul på røret.

Der føres jævnligt kontrol med vandets kvalitet. Dette udføres af AnalyTech, som er et godkendt firma. Sidste rapport om vandets kvalitet kan du også finde her på hjemmesiden.

Vandværket ejes af alle forbrugerne, og der afholdes en generalforsamling, som regel i februar måned. Dette sker i byens forsamlingshus, og sammen med byens anden forening; Aidt borgerforening. Her orienteres om det forløbne år, der fortælles om vandværkets økonomi o.s.v. Og der vælges personer til bestyrelsen, revisorer m.fl.

Den daglige drift varetages af Jamie Thorndal. Han sørger for at rekvivere de relevante personer til opgaverne.

Vandurene tilhører vandværket, og udskiftning ved defekt sker uden beregning. Dog skal du selv betale, hvis uret frostsprænger.

Du kan altid kontakte formanden/bestyrelsen, hvis du ønsker at vide mere om vandværkets vedtægter, regnskab m.m.